+47 46 95 95 00 info@way2ride.no

søke om førerkort

Hvordan søke om førerkort digitalt?

Du må søke hos statens vegvesen når skal ta førerkort for første gang eller utvide til en ny klasse.

Du logger inn på “dinside” på vegvesen.no. 

Under “tjenester” finner du “førerkort” – “søk om førerkort”.

Så velger du klassen du ønsker å ta førerkort i.

Bil =  B

Lett mc = A1

Mellomtung motorsykkel = A2

Tung mc = A

Moped = AM146

Du fyller ut ja/nei på spørsmål om helse og synet ditt.

Svarer du “ja” på spørsmål om spørsmålene om synet ditt på du levere synsattest fra offentlig godkjent optiker eller øyelege. 

Svarer du ja på spørsmål knyttet til helsen din må du levere helseattest fra offentlig godkjent lege. 

Attesten kan vanligvis ikke være eldre enn 3 måneder og orginal attesten skal leveres fysisk på statens vegvesen.

Grunnet covid 19 kan attesten nå være inntil 6 måneder gammel.

Svarer du “nei” trenger du ikke foreta deg noe.

Politiet foretar en vandelsjekk. Dette går automatisk. Det kan ta inntil 4 uker å få svar. Vandel må være godkjent før du tar oppkjøring på bil eller motorsykkel. 

Tar du moped førerkort må vandelen være godkjent før du tar teoriprøven.

Inne på dinside kan du trykke på “tjenester” – “førerkort” – “status mine søknader”.

Når boksen for vandel, helse og syn er blitt grønn er søknaden din godkjent. 

Når vandelen er godkjent er den godkjent i 6 måneder.

Du må kontakte statens vegvesen hvis søknaden har gått ut.

For oss er Drammen eller Billingstad trafikkstasjon nærmest.

Finn adresse

Pin It on Pinterest